Petak, 17 Siječanj, 2020

Raspred reciklažnog dvorištaMobilno reciklažno dvorište na raspolaganju je mještanima za zbrinjavanje sortiranog otpada. Riječ je o pokretnim jedinicama koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva, a prema rasporedu bit će smješteno u svim naseljima baranjskih općina.Info Box

Radio Baranja d.o.o za radijsku djelatnost Trg Slobode 32/3  HR 31300 Beli Manastir MB: 01111094 OIB:49062762331 Trgovački Sud u Osijeku MBS:030000354  Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti * Poslovni račun PBZ: 2340009-1100121402   IBAN: HR4123400091100121402 * Uprava društva: Zlata Maršić