Četvrtak, 24 Listopad, 2019

Javni poziv za dodjelu priznanja
Odlukom o javnim priznanjima Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 5/00, 9/09, 3/11 i 8/14), ustanovljena su javna priznanja Grada, Zlatna plaketa "Sveti Martin" i Povelja Grada Belog Manastira. Zlatna plaketa Grada Belog Manastira "Sveti Martin" posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.
Povelja Grada Belog Manastira je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, a dodjeljuje se u obliku svečane povelje. Priznanja se mogu dodijeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti.

Poticaj za dodjelu ovih priznanja mogu dati svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana. Poticaj mora sadržavati: - podatke o podnositelju poticaja, - životopis za fizičku osobu koja se predlaže za javno priznanje, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njezinom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja s naznakom za koje javno priznanje se predlaže; - odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Pozivaju se svi subjekti koji imaju pravo poticati dodjelu priznanja da obrazložene prijedloge dostave do 7. listopada 2019. godine na adresu: Grad Beli Manastir, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, s naznakom "Poticaj za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira". Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada i blagdana Svetog Martina, 11. studenoga 2019. godine.

Info Box

Radio Baranja d.o.o za radijsku djelatnost Trg Slobode 32/3  HR 31300 Beli Manastir MB: 01111094 OIB:49062762331 Trgovački Sud u Osijeku MBS:030000354  Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti * Poslovni račun PBZ: 2340009-1100121402   IBAN: HR4123400091100121402 * Uprava društva: Zlata Maršić