Četvrtak, 17 Listopad, 2019

Europskim novcem obnovit će se dvorci u Bilju i Našicama


Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i načelnik Općine Bilje Željko Cickaj potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projektnog prijedloga „Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.216.000,00 kuna, s time da su 1.883.599,98 kuna (85 %) sredstva Europske unije, a preostalih 334.000,00 kuna osigurat će Općina Bilje i Osječko-baranjska županija. Projektno-tehnička dokumentacija obuhvaća izradu idejnog rješenja, glavnog projekta i izvedbenog projekta, a studijska dokumentacija se odnosi na izradu studije razvoja turističko-edukativnih aktivnosti i studije izvodljivosti s analizom troškova. Ti dokumenti su važni za daljnje aktivnosti vezane uz ostvarivanje prava na sredstva za sufinanciranje obnove i revitalizacije dvorca u Bilju. Dvorac Eugena Savojskog ima bogatu povijest i priču, pa je idealan za turističku ponudu, no potrebno ga je obnoviti i urediti. Prije godinu dana s Hrvatskim šumama potpisali smo ugovor o prijenosu vlasništva na Općinu Bilje i Osječko-baranjsku županiju te praktično počeli s projektom. Sada smo osigurali sredstva za projektnu dokumentaciju, a nakon njene izrade slijedi prijava projekta na ITU mehanizam. Obnova neće biti jeftina, kao ni drugih takvih objekata, no projekt smo započeli i dovršit ćemo ga brzo - rekao je župan Ivan Anušić.


Načelnik Željko Cickaj ističe da je dvorac prekrasna građevina, ali u izuzetno lošem stanju. - Nadam se da će sam dvorac nakon obnove činiti nešto dobro Općini i Županiji, a to je razlog zašto smo se upustili u ovu priču još od 2006. godine. Sada smo konačno u situaciji da potpisujemo sporazum koji regulira odnose Općine i Županije kao suvlasnika objekta te kako bi se stekli uvjeti za obnovu i da se sredstva iz ITU mehanizma realiziraju i opravdaju - kazao je Cickaj.


Pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EU Nataša Tramišak kaže da se u roku od dvije godine treba izraditi kompletna dokumentacija i provesti postupci javne nabave. - U isto vrijeme izradit će se i turistička studija koja će dati podatke na koji način dvorac promovirati i staviti na turističku kartu. Prema viđenom iz konzervatorskih smjernica, dvorac Eugena Savojskog je bio veliko imanje koje se protezalo na više od pola Baranje, a postoje i podaci o gostionicama, dodatnim objektima, smještajnim kapacitetima za ljude koji su tu nekada živjeli i bili vezani uz dvorac. Ovim projektom planiramo pokrenuti i novu kulturnu turističku rutu princa Eugena Savojskog, a Općina Bilje će biti okosnica razvoja te rute na koju se mogu povezati ostale općine i naselja diljem Baranje - ističe pročelnica Tramišak.
-  Vlasništvo nad dvorcem je bio problem za prijava projekta i osiguranje sredstava za izradu projektne dokumentacije i obnovu. Dvorac je bio u vlasništvu Hrvatskih šuma, a Osječko-baranjska županija je još 2007. godine iskazala namjeru za njegovu kupovinu kroz pravo prvokupa kulturno zaštićenog dobra. To je sada riješeno, a Županija i Općina Bilje poduzimaju sve potrebne korake da ga stavimo u funkciju - rekla je pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling. Ujedno podsjeća da se od početka inicijative planiraju i budući sadržaji dvorca, i to u vezi lovstva, turizma, vinskog turizma, prezentacije Parka prirode Kopački rit, a poglavito princa Eugena Savojskog te pitanja održivog načina upravljanja.

Na temelju Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU otvorilo je 28. ožujka ograničeni poziv “Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije”. Ukupno raspoloživa sredstva iznose 332 milijuna kuna, a maksimalni intenzitet bespovratnih sredstava po projektu iznosi 85 posto. Među projektnim prijedlozima nalazi se i rekonstrukcija dvoraca u Našicama na koji će se javiti Grad Našice kao nositelj projekta vrijednog 75 milijuna kuna.

Radio Baranja Uživo

Ostale vijesti

Učenici OŠ Popovac u Rumunjskoj
Utorak, 01 Listopad 2019
Delta Dunava spojila je mlade Baranjce s Norvežanima, Turcima i Rumunjima u Erasmus+ projektu....
Vodoopskrba u Brifingu
Utorak, 01 Listopad 2019
Opskrbljenost  vodom i cijeli vodoopskrbni sustav u općinama Darda, Bilje i Jagodnjak izgrađen...
Ribarići vratili titulu u Kozarac
Subota, 28 Rujan 2019
Na danas završenom 14 -om Tovarničkom jesenskom festivalu, koji se dva dana održavao u...
Nova brošura OBŽ-e
Petak, 27 Rujan 2019
„Doživi putovanje Osječko-baranjskom županijom“ predstavlja novi oblik turističkog doživljaja...

Radio Baranja d.o.o za radijsku djelatnost Trg Slobode 32/3  HR 31300 Beli Manastir MB: 01111094 OIB:49062762331 Trgovački Sud u Osijeku MBS:030000354  Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti * Poslovni račun PBZ: 2340009-1100121402   IBAN: HR4123400091100121402 * Uprava društva: Zlata Maršić